VoKem, dat staat voor vokaal en Voorkempen, werd in maart 1994 boven de doopvont gehouden.De bedoeling was en is nog steeds mensen te verzamelen uit de Voorkempen met liefde voor koormuziek.Het koor brengt muziek van alle tijden en streeft niet alleen naar kwaliteit maar ook naar originaliteit. Sinds de start zijn we er muzikaal alleen maar op vooruit gegaan en kunnen we terugblikken op een mooi bij elkaar gezongen repertoire dat start in de Middeleeuwen maar dat tevens ruimte laat voor hedendaagse componisten. We brengen zoveel mogelijk variatie in onze muzikale activiteiten. Onze jaarlijkse concerten zijn een begrip geworden in Schilde en omgeving. We voeren concertmissen uit, luisteren begrafenis- en huwelijksmissen op en zijn steeds van de partij tijdens de "Week van de amateurskunsten". VoKem is lid van 'Koor & Stem'.